Medycyna pracy

Medycyna pracy w Dąbrowie Górniczej

Medycyna pracy zajmuje się przede wszystkim badaniem oraz monitorowaniem zdrowia pracowników. Lekarze mają za zadanie określić czy dana osoba może podjąć pracę na określonym stanowisku. Są to tzw. badania wstępne. Wraz z upływem czasu pracy pracownicy poddawani są badaniom okresowym i kontrolnym, w trakcie których sprawdzany jest ogólny stan zdrowia w celu wykluczenia pojawienia się ewentualnych przeszkód do dalszego wykonywania danej pracy. Częstotliwość badań profilaktycznych pracowników uzależniona jest od rodzaju czynności i najczęściej wynosi raz na 1-5 lat. Niezależnie od tego, czy wykonujemy pracę fizyczną, czy siedzimy za biurkiem – konieczne jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu oraz braku przeciwwskazań do pracy.

Posiadamy dwa oddziały medycyny pracy – w Dąbrowie Górniczej oraz w Katowicach. W obu miejscach do Państwa dyspozycji są lekarze medycyny pracy, którzy przeprowadzą niezbędne badania.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • Badania profilaktyczne pracowników

  • Aktualizacja książeczek zdrowia

  • Badania sanitarno-epidemiologiczne

  • Badania na prawo jazdy

  • Specjalistyczne badania osób ubiegających się oraz posiadających pozwolenie na broń

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo